Regulamin Rozdania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Rozdania jest strona BLASSK https://www.facebook.com/blasskpl/
 2. Rozdanie nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2016, poz. 471).
 3. Biorąc udział w Rozdaniu akceptujesz regulamin znajdujący się poniżej.
 4. Rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowane, wspierane i przeprowadzane przez serwis Facebook. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za niniejsze rozdanie.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W ROZDANIU

 1. W rozdaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Rozdanie polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem rozdaniowym na profilu facebookowym Organizatora swojej propozycji na nazwę świecy. Jeden Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną nazwę świecy.
 3. Rozdanie trwa od dnia, do dnia wskazanym w poście. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Odpowiedzi uczestników zostaną ocenione i wybrane przez Organizatora.
 2. Nagrodę w Rozdaniu otrzyma jedna osoba w postaci jednej świecy wskazanej w poście będącej przedmiotem rozdania.
 3. Wynik Rozdania zostanie ogłoszony na profilu facebookowym Organizatora w terminie 7 dni od daty zakończenia Rozdania.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie swoich danych w wiadomości prywatnej na profilu facebookowym Organizatora.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Nagroda będzie wysłana w ciągu 7 dni od otrzymania przez Organizatora wszystkich danych potrzebnych do nadania przesyłki.

IV. PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE

 1. Biorąc udział w Rozdaniu poprzez zgłoszenie odpowiedzi uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji nie wyłącznej na wykorzystanie zgłoszonych nazw.
 2. Zwycięzca Rozdania przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej nazwy.
 3. Biorąc udział w Rozdaniu wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ( tylko i wyłącznie na potrzeby rozdania i wysyłki). Twoje dane zgodnie z RODO zostaną usunięte po wysłaniu paczki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadkach nie przewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Rozdania, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów